Dyr, der begynder med b

   

Pattedyr
 
Fugle
 
Fisk
 
Krybdyr
og padder
 
Edderkopper
og insekter
 

Burchells zebra, Almindelig zebra

Blåhval

Brun bjørn

Bæver

Bonobo, Dværgchimpanse

Baktrisk kamel, Kamel

Biæder

Blåfodet sule

Baglafecht væver, Væverfugle

Brugde

Blåfinnet tun, Tun

Brilleslange

Bladskærermyrer