Find dyr
Tema
Vejledning
Artikel
Wiki-værkstedet
Afsnit
 
Temaer - Vejledning

Wiki-værkstedet _ _

I Wiki-værkstedet er det eleverne der laver indholdet, og fortæller om det, de ved. Det er afløseren for planchen, som blev hængt op på gangen! Planchen er nu blevet digital, og den kommer ud til et meget større publikum end kun skolens elever og lærere.

Her kan I se eksempler på, hvordan man kan arbejde med tekst, video, lydklip og fotos i wiki-værkstedet.

Tekst

Lad eleverne skrive en tekst om et dyr. Det kan enten være indenfor en afgrænset dyregruppe (fx fugle) eller indenfor et specielt tema (fx årstider eller skoven eller....). Det er god ide at give eleverne nogle faste overskrifter, som kan strukturere deres tekst.

Hvis teksten beskriver et dyr (eller en plante), kan de syv F’er anvendes til at give teksten struktur: Form, Farve, Familie, Formering, Føde, Findested, Fjender

Eller I kan vælge at benytte (nogle) af afsnittene fra danske-dyr.dk eller verdens-dyr.dk:
Udseende, Udbredelse, Føde, Levevis, Stemmer og lyde, Formering

Tekstskrivningen kan enten foregå enkeltvis eller i grupper.

Eksempelwiki, hvor eleven har benyttet afsnittene fra danske-dyr.dk som strukturbærende afsnit.

Eksempel på wiki, hvor eleven fortæller om sit kæledyr med tekst, video og billeder.

Praktisk info: Teksten kan enten skrives direkte i wiki-værkstedet, eller den kan skrives i hånden først og derefter indskrives i wiki-værkstedet. Endelig kan man jo også skrive teksten i et tekstbehandlings-program og copy-paste indholdet ind i wiki-værkstedet. Vælg den løsning, der passer bedst til netop jeres situation.

Speak


Lad børnene indtale deres egen fortælling om et dyr og upload den indtalte speak til wiki-værkstedet. Hvert barn vælger et dyr, som de vil fortælle om, og læser om dyret på danske-dyr.dk eller verdens-dyr.dk. Eleverne forbereder deres speak. De kan enten skrive et færdigt manuskript, som de derefter indtaler. Eller forberede en interview-situation, hvor eleverne to og to interviewer hinanden. Den ene elev stiller spørgsmål til “eksperten”, som fortæller om sit dyr. Bagefter skifter de roller.

Eksempel på wiki med indtalt speak (Klik på lydikonet til højre)

Praktisk info: Speaken kan fx optages med en mobiltelefon og overføres til computeren via Bluetooth. Hvis skolen har en digital diktafon, kan denne selvfølgelig også bruges. Endelig kan man også optage speaken direkte på computeren ved hjælp af computerens indbyggede mikrofon eller en ekstern mikrofon samt programmet "lydoptager" eller tilsvarende afhængig af styresystem. Herefter skal speaken gemmes og uploades til wikiværkstedet. Der findes flere gratis programmer, som kan bruges til at redigere og klippe i lydklippet fx Audacity.

Billeder


Et godt udgangspunkt for en wiki er gode billeder. Det sjoveste er selvfølgelig, hvis det er fotos, som eleverne selv har taget. Så er der også mulighed for, at wikien får et lidt mere personligt præg. Eleverne kan enten tage billederne derhjemme eller på skolen. Før I går på jagt med kamaraet eller mobiltelefonen, er det en god ide at snakke lidt om, hvordan man tager gode billeder. Det aller vigtigste er at komme tæt på motivet OG sørge for, at det er skarpt. Undersøg derfor, hvordan man ser om kameraet/mobilen har stillet skarpt på motivet (ofte noget med en grøn lampe, som lyser) samt, hvor tæt man kan komme på motivet og stadig stille skarpt (kameraets nærgrænse). Hvis I ikke har mulighed for selv at tage fotos, er der altid mulighed for at anvende fotos fra danske-dyr.dk eller verdens-dyr.dk.

Praktisk info: Fotos som uploades til danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk må højst fylde 2MB. Hvis fotoet er større skal det føst laves mindre. Det kan man gøre i mange forskellige programmer. Det kan klares i det simple program Paint, som er en del af Windows. Af andre anvendelige gratis-programmer kan nævnes Picasa og IrfanView samt det internetbaserede program Sumo-paint.
Hvis I anvender fotos fra danske-dyr.dk eller verdens-dyr.dk, er der ikke nødvendigt at gemme disse fotos på computeren og uploade dem igen, da man kan søge i danske-dyr.dks fotos direkte fra wiki-værkstedet. Bemærk også, at det ikke er lovligt at bruge fotos, som man har fundet på nettet uden, at man har fået tilladelse fra rettighedshaveren.

Video

En video giver wikien en masse liv, og videoen muliggør bedre end noget andet medie at illustrere de ting, som man fortæller om. Optag videoen med mobiltelefonen eller med et decideret digitalt videokamera. Før man laver en video, er det en god ide at snakke lidt om, hvordan man laver en god video. Fx at den ikke skal være for lang. Det er desuden en god ide at lave en drejebog.
Se mere her.

Man kan også lave en video i Photo Story - eller Windows Live Movie Maker i Windows 7 - på baggrund af fotos. Eleverne kan så eksperimentere med forskellige overgange og panoreringer og indtale en speak til billederne.

Eksempel wiki med Photo Story video her (videoen er nummer 7 i rækken til højre).

Praktisk info: De fleste gængse videoformater kan uden videre uploades til wiki-værkstedet, blot de holder sig under 200 MB. Når man har uploadet en video går der lige et stykke tid, før videoen kan ses online. Det skyldes, at den først skal omdannes til et video-format, som kan vises på nettet (flash). Når man har gemt wikien, som indeholder en video, behøver man ikke foretage sig mere. Videoen bliver automatisk tilgængelig når den er klar.

Vær opmærksom på, at hvis man ønsker at uploade en video fremstillet i Photo Story skal man i Photo Story gemme (eksportere) den som en wmv-fil, da man ikke kan uploade en Photo Story Projekt fil (.wp3).wiki-værkstedet
wiki-værkstedet
Se en lille video om, hvordan I bruger wiki-værkstedet
Se en lille video om, hvordan I bruger wiki-værkstedet