Find dyr
Tema
Vejledning
Artikel
Levesteder i verden
Afsnit
Læringsmål
Verden er fuld af levesteder
Vælg et levested i verden
Skriv en fagtekst
Mundtlig fremlæggelse
Evaluering
Fælles Mål
Alle afsnit
Medier
 
Temaer - Vejledning

Læringsmål _ _

Når I har arbejdet med dette forløb, er målet, at I kan svare ja til disse udsagn

  • jeg kender forskellige levesteder i verden
  • jeg ved, hvad der kendetegner forskellige levesteder
  • jeg kender dyr og planter fra andre steder i verden
  • jeg kan lave en skriftlig præsentation, hvor jeg bruger tekst og billeder
  • jeg kan lave en mundlig fremlæggelse for mine klassekammerater
Næste afsnit: Verden er fuld af levesteder