Find dyr
Wiki-værksted
Undervisning
Temaer
Truede dyr
Dyreriget
Levesteder
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Pris
Hvem står bag
 

Nordlig nåleskov i Nordamerika _

Den nord-amerikanske nåleskov strækker sig fra Alaska hen over Canada til Labrador og Newfoundland. Nåleskoven breder sig desuden som bjerg-skov sydpå i Amerikas vestlige bjergkæde Rocky Mountains.

De nordlige nåleskove – også kaldet de boreale skove - er et bredt bælte af stedse-grønne nåletræer, der dækker store dele af de nordlige kontinenter. Nåleskovs-bæltet begynder 3000 kilometer fra Nordpolen og når hele Jorden rundt. Det er en strækning på 13.000 km, kun afbrudt af oceanerne. I bjergområder strækker nåleskoven sig sydover.

Tempereret regnskov på Amerikas vestkyst. I en stribe langs bjergene på vestkysten af USA og Canada falder der så meget regn over nåleskovene, at de er regnskove (mindst 2000 millimeter fordelt ud over et år).

Temperaturen falder til under minus 40 grader om vinteren, og jorden er frosset store dele af året. Det kolde klima binder vandet som is i jorden, og klimaet er derfor præget af tørke. Nåletræerne er tilpasset klimaet med harpiks til frostsikring af det levende væv og grenenes nåleformede blade har harpiks og vokshud, der hindrer fordampning (frysetørring).

Mens Taigaen i Sibirien består af ret få forskellige arter nåletræer, finder vi i Nordamerika en skov med mange forskellige nåletræer. Nogle af arterne kan blive meget gamle og vokse sig til høje kæmpetræer på omkring 90 meter.

De store og dybe nåleskove dækker det meste af Alaska og Canada. I skovene ligger søer og store sumpe, med store antal af ynglende svømme- og vadefugle, som trækker bort om vinteren. En stor del af dyrelivet er knyttet specielt til nåletræerne.

De fleste af nåleskovens ynglefugle lever af insekter. Spætter og mejser er insektædende fugle, der bliver vinteren over, mens langt de fleste må trække sydpå, når det bliver vinter. Flere arter hønsefugle som granjærpen og den blå jærpe lever vinteren igennem af nåletræernes friske skud, mens korsnæb og det nordamerikanske røde egern æder kogle-frø.

I skovbunden og lysningerne ses planteædere som hjorte, elge, harer og mus, og ved søerne ses hvidhovedet havørn og brune bjørne på jagt efter fisk.Levestedets dyr

Pattedyr

Amerikansk bison

Brun bjørn

Elg

Gråegern

Isbjørn

Jærv

Prærieulv

Rødlos

Snehare

Stinkdyr

Ulv

Fugle

Brudeand

Dalrype

Hvidhovedet havørn

Høgeugle

Islom

Perleugle

Rovterne

Sneugle

Fisk

Regnbueørred

Insekter og edderkopper

Kakerlakker