Find dyr
Wiki-værksted
Undervisning
Temaer
Truede dyr
Dyreriget
Levesteder
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Pris
Hvem står bag
 

Taiga - nordlig nåleskov i Europa og Asien _

Nåleskoven dækker de nordlige områder fra Skandinavien i vest til Kamchatka i øst ved Stillehavets kyst.

De nordlige nåleskove – også kaldet de boreale skove - er et bredt bælte af stedse-grønne nåletræer, der dækker store dele af de nordlige kontinenter lige syd for tundraen. Nåleskovs-bæltet begynder 3000 kilometer fra Nordpolen og når hele Jorden rundt. Det er en strækning på 13.000 km, kun afbrudt af det nordligste Atlanterhav og Stillehav. I bjergene strækker nåleskoven sig sydover.

De vidtstrakte nåleskove er ensformige og mørke. Der lever kun få mennesker, og i de øde skove er der store mængder uforstyrret natur og mange dyr, men landskabet er ensformigt, og der er ikke så mange forskellige dyrearter.

Sub-arktisk klima. Temperaturen falder til under minus 40 grader om vinteren, og jorden er frosset store dele af året. Den lange kolde vinter binder vandet som is i jorden, og klimaet er derfor præget af tørke. Nåletræer er tilpasset klimaet og kan trives i det tørre klima, fordi de nåleformede blade hindrer fordampning og harpiks virker som frostvæske i det levende væv. Den korte sommer er fugtig og regnfyldt.

Taigaen består af ret få forskellige arter nåletræer. Der er mest rødgran i den europæiske del af den nordlige nåleskov, mens lærketræer dominerer i den de sibiriske nåleskove. I den centrale del står skoven tæt med gran og fyr og er præget af skæglav, der hænger med fra træernes grene. Taigaen begynder i det nordligste Skandinavien og breder sig endeløst østover, kun afbrudt af floder, søer og sumpe.

Mange af dyrene fra taigaen er velkendte, som brun bjørn, jærv, elg, skovmår, slagugle, silkehale og nøddekrige. Nogle få fuglearter som tjuren og urfuglen overlever vinteren på nåletræernes friske skud, mens andre arter som nøddekrige og korsnæb lever af koglernes frø.

Der er også et rigt insektliv, både i træernes bark og i nålene. Særligt interessant er det uforstyrrede liv på døde og henfaldende træer, hvor man finder spændende arter svampe og insekter.

Bjergskove. De høje bjerg-massiver overalt på kloden har klima-zoner fordelt fra toppen og ned ad bjerg-siderne. Derfor findes der bjerg-nåleskove andre steder som Alperne og Himalaya. Dyre- og plantelivet ligner meget taigaens, men der er også mange lokale arter.


Se videoen
Se videoen

Tag med professoren til de nordlige nåleskove
Tag med professoren til de nordlige nåleskove

Levestedets dyr

Pattedyr

Brun bjørn

Bæver

Elg

Jærv

Lemming

Los

Snehare

Ulv

Fugle

Beringshavørn

Dalrype

Høgeugle

Perleugle

Rovterne

Sneugle

Sort glente

Storkjove

Tjur

Insekter og edderkopper

Apollo

Kakerlakker

Sibirisk græshoppe