Find dyr
Wiki-værksted
Undervisning
Temaer
Truede dyr
Dyreriget
Levesteder
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Pris
Hvem står bag
 

Ferskvand _

Ferskvand skaber liv.
Af alt vandet på kloden er det kun 3 procent, som regnes som ferskvand og næsten uden salte. Men da det meste af ferskvandet ligger frosset på polerne, er ferskvand nærmest en sjældenhed, og kun mindre end 1 procent af alt vand er frit, flydende ferskvand, som kan bruges direkte af planter og dyr. Alt det andet vand indeholder salte, som vi kender det fra havvand og saltsøer. Det gør vandet ubrugeligt eller endda giftigt for de mange dyr og planter, som ikke er specialiseret til livet i et salt miljø.

Sammenlagt er 71 procent af klodens overflade dækket af vand. Det fylder 1,390 millioner kubikkilometer, som næsten alt sammen ligger ude i oceanerne.

Myriader af liv. Liv kan kun eksistere, når der er ferskvand til stede. De mange levende organismer i havets salte vand - plankton, fisk, hvaler, fugle - er derfor nødt til at have nogle særlige organer, så de selv kan af-salte (destillere) vandet, så kroppen kan få det nødvendige ferske vand.

I ferskvandet i bække og søer lever et utal af en-cellede organismer som amøber, soldyr, alger og bakterier. De bittesmå organismer er føde for større organismer. I vandet lever også planteplankton og dyreplankton, som svæver i søernes ferske vand. Plankton ædes af krebsdyr, muslinger, fisk, fugle, insekter og andre smådyr, som igen bliver spist af de helt store vanddyr - fisk, fugle og pattedyr. Der er mange arter vanddyr og -planter, og de findes i store antal. Bare prøv at kigge i en dråbe mosevand gennem et mikroskop - det vrimler det med liv.

Solen er motor i vandets cyklus. Det er solens varme i troperne, der får oceanerne til at sende vand-damp fra hav-overfladen op i luften. Saltet i havene kan ikke fordampe men bliver i havene, så det er helt ferskt vand, der stiger op som damp. Vindene sender dampen (skyerne) hen over havet. Mange skyer når højere op i de kolde luftlag, hvor vanddampen samles i tunge regnskyer, hvorefter det meste regner tilbage til havet igen (ca. 400.000 kubik-kilometer). Nogle af skyerne når helt ind over land, hvor vandet falder ned som regn eller sne (ca. 100.000 kubik-kilometer). Det friske og helt ferske vand begynder så en lang rejse tilbage til havet. Den nyfaldne regn siver i begyndelsen ned i bække eller ned i grundvandet, og vandet rejser i årevis gennem jord-lag, søer, moser og floder, før det til sidst når tilbage til havet igen.

Meget vand fordamper undervejs. En del af vandet på jorden når slet ikke ud til havet. Det fordamper undervejs - enten direkte fra jordens og vandløbenes overflade eller gennem planternes blade og dyrenes og menneskenes åndedræt.

Vandets lange vej tilbage til havet. Der er meget stor forskel på, hvor lang tid vandet opholder sig et sted, før det kan nå videre på vejen tilbage til havet eller fordamper. Længst tid ligger vandet frosset inde på Antarktis, hvor 800.000 år gammel is er fundet. Det tager i gennemsnit 20.000 år for en liter vand at nå ud til den antarktiske kant, før det brækker af og sejler væk i et isbjerg. Kortest tid ligger vandet som damp i atmosfæren, hvor det allerede 9 dage efter igen kan falde ned som regn.

Undervejs
– så lang tid tager det vandet at komme videre til næste station på rundrejsen fra havet tilbage havet (i gennemsnit):

I atmosfæren som damp 9 dage
Som fugtig jordoverflade 1-2 måneder
Som vintersne 2-6 måneder
Som flodvand 2-6 måneder
Som gletcher-is 20-100 år
Som vand i søer 50-100 år
Højtliggende grundvand 100-200 år
Dybt grundvand 10.000 år
Som frossen is i Antarktis 20.000 årTag med professoren til Malawi-søen
Tag med professoren til Malawi-søen

Levestedets dyr

Pattedyr

Amazondelfin

Brasiliansk kæmpeodder

Bæver

Elg

Flodhest

Flodsvin

Næbdyr

Søko

Fugle

Amerikansk hvid pelikan

Amerikansk saksnæb

Amerikansk slangehalsfugl

Beringshavørn

Brudeand

Hammerhoved

Hvidhovedet havørn

Islom

Jabiru

Kohejre

Krokodillevogter

Krøltoppet pelikan

Marabustork

Nathejre

Nilgås

Rovterne

Rød ibis

Rødhovedet and

Saddelnæb

Silkehejre

Snehejre

Sort svane

Stor flamingo

Stylteløber

Sultanhøne

Sølvhejre

Træskonæb

Fisk

Malawicichlider

Rød piratfisk

Krybdyr og padder

Agatudse

Amerikansk alligator

Anakonda

Axolotl

Deltakrokodille

Grøn leguan

Nilkrokodille

Rødøjet løvfrø

Titicacafrø

Ægte basilisker