Find dyr
Wiki-værksted
Undervisning
Temaer
Truede dyr
Dyreriget
Levesteder
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Pris
Hvem står bag
 

Arktiske ocean - havet omkring Nordpolen _

Under isen på Arktis ligger et stort hav på 14,2 millioner kvadrat-kilometer. Det isdækkede polarhav omgives af det arktiske tundra-bælte – et bredt bælte af store træløse vidder, der dækker det nordlige Grønland, Rusland, Alaska og Canada.

Solen står lavt om sommeren, og gennem hele vinteren henligger arktis i totalt mørke hele døgnet rundt – kun stjernerne, månen og de flammende nordlys på himmelen lyser op. Klimaet i Arktis er derfor meget koldt at leve i. I januar ligger temperaturerne normalt mellem 0 grader og -40 grader celsius, og i mange områder når den tit ned på -50 grader.

Syd-grænsen for det polare klima omkring Nordpolen følger linien med 10 graders varme i årets varmeste måned.

Myriader af liv. Det arktiske ocean er fyldt med liv - plankton, krebsdyr, fisk, havfugle, sæler og hvaler. Derfor holder der også store mængder af pattedyr og fugle til ved de polare kyster. De lever af de rige fødemængder i havet, og det er her fuglene har deres store yngle-kolonier på lodrette klippevægge – de såkaldte fuglefjelde.

Pattedyrene ved bredderne af det arktiske hav har tykt spæklag og små ører og kraftige, lodne ben, så varmen lettere kan blive inde i kroppen. Fuglene har ”varmeveksler” i benene - det kolde blod fra benene på vej tilbage mod hjertet bliver forvarmet af det varme blod på vej ned, så der ikke kommer koldt blod ind i kroppen. På den måde kan fuglene holde de tynde fødder varme nok, uden at kroppen køles ned.

Den globale opvarmning. Gennem de sidste tyve år er havene steget med 3,5 millimeter om året, da gletchere og isen på Grønland smelter. I det Arktiske Ocean har opvarmningen også bevirket, at havisen langs kysterne nord for Europa, Asien og Amerika smelter væk om sommeren. Derfor er der nu blevet åbent vand om sommeren mellem Atlanterhavet og Stillehavet – både nord om Asien (Nordøstpassagen) og nord om Canada og Alaska (Nordvestpassagen). Det får stor betydning for udbredelsen af sæler, hvaler og havfugle, der nu kan bevæge sig rundt om Nordpolen og helt frit bevæge sig mellem Atlanterhavet og Stillehavet. Også for menneskets sejlads med energislugende skibe bliver det en væsentlig afkortning af sejlruterne imellem kontinenterne.

Hvalrossen lever i havet omkring Nordpolen
Hvalrossen lever i havet omkring Nordpolen

Levestedets dyr

Pattedyr

Blåhval

Grønlandshval

Grønlandssæl

Gråhval

Hvalros

Hvidhval

Isbjørn

Kaskelot

Narhval

Pukkelhval

Spækhugger

Fugle

Beringshavørn

Ismåge

Storkjove

Bløddyr, krebsdyr og andre dyr

Havedderkopper

Lyskrebs

Nøgensnegle