Find dyr
Wiki-værksted
Undervisning
Temaer
Truede dyr
Dyreriget
Levesteder
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Pris
Hvem står bag
 

Antarktis - kontinentet omkring Sydpolen _

Antarktis er et stort og næsten rundt, skålformet bjergland. Kun i randen nogle steder stikker klipper og landjord frem, resten er dækket af enorme mængder is. På Antarktis ligger 95% af hele Jordens ismasse, og det voldsomme isdække er nogle steder 3,5 kilometer tykt. Hvor landjorden ligger frit og uden isdække, er plantevæksten sparsom, og der lever kun få dyr – en polar ørken.

Verdens koldeste sted. Gennemsnitstemperaturen på Antarktis er -49o Celsius. Det gør Antarktis til det koldeste sted på Jorden. Rekorden er -89o Celsius, der blev målt på Antarctic Vostok Station i juli 1983.

Nord-grænsen for det polare klima omkring Sydpolen følger linjen med 10 graders varme som gennemsnit i årets varmeste måned.

De kolde have omkring polerne er der derimod fyldt med liv - plankton, krebsdyr, fisk, havfugle, sæler og hvaler. Derfor holder der også store mængder af pattedyr og fugle til ved de polare kyster. Den rige mængde føde i havet gør det muligt for store mængder af havfugle som albatrosser og de fiskeædende pingviner at yngle inde på de antarktiske kyster og hente føden i havet.

Tundra-bæltet omkring Antarktis er meget smalt. Vegetationen er mest kun mos og lav, og det er sparsomt med dyr, der udelukkende lever på land. Derimod yngler der mange havfugle som albatrosser og pingviner langs kysterne, hvor isen smelter om sommeren.

Global opvarmning - enorme mængder vand. Skulle opvarmningen fortsætte og nå så langt, at også isen på Antarktis smelter fuldstændigt, så vil verdenshavene stige med 60-70 meter. Det ville bevirke en ufattelig ændring i kontinenternes størrelse – og det meste af Danmark vil forsvinde fra landkortet.

Kejserpingviner på Antarktis
Kejserpingviner på Antarktis


Levestedets dyr

Pattedyr

Kaskelot

Spækhugger

Sydlig søelefant

Søleopard

Fugle

Kejserpingvin

Vandrealbatros

Bløddyr, krebsdyr og andre dyr

Havedderkopper

Lyskrebs