Find dyr
Wiki-værksted
Undervisning
Temaer
Truede dyr
Dyreriget
Levesteder
Rekorder
Quizzer
Postkort
Vejledning
Kontakt
Pris
Hvem står bag
 

Rovfugle Falconiformes _

Rovfugle er en stor gruppe af fugle, som lever af rov. Det betyder, at de lever af andre dyr, som de enten selv fanger eller finder som ådsler. Derfor er rovfuglene udstyret med et krumt overnæb, der er velegnet til fangst og partering af byttet. Desuden har fuglene kraftige gribefødder med krumme og spidse kløer.

De mindste rovfugle har et vingefang på 15 cm, mens de største rovfugle har et vingefang på over tre meter. Hunnen er næsten altid større end hannen.

Der findes ca. 300 rovfuglearter i verden. I Danmark er der truffet 34 arter.

 


Dyr i ordenen Rovfugle

Andeskondor Beringshavørn Californisk kondor
Caracara Eleonorafalk Gåsegrib
Harpy Hvidhovedet havørn Kejserørn
Kongekondor Lammegrib Sekretærfugl
Sort glente