Find dyr
Næsebjørn
Nasua nasua
Indledning
Udseende
Udbredelse
Føde
Levevis
Stemmer og lyde
Formering
Fødekæde
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
   
 
Hvirveldyr - Pattedyr - Rovdyr - Halvbjørne - Nasua - Næsebjørn Af Ina Fischer Andersen   

Næsebjørnen er en halvbjørn _

Den er i familie med vaskebjørnen og den røde panda.

Næsebjørne lever i grupper på 4-20 dyr. Gruppen består af voksne hunner og deres unger. Når hannerne bliver to år, jager hunnerne dem ud af gruppen. Herefter lever den voksne han alene. I parringssæsonen bliver en enkelt han inviteret indenfor i gruppen igen. Han parrer sig med alle de kønsmodne hunner, men han bestemmer ingenting i gruppen. Efter en måned bliver han smidt ud igen.

Næsebjørnen er udbredt fra det sydlige USA ned gennem Mellemamerika og Sydamerika. Den lever ofte i områder med skov. Den findes i lavtliggende tropisk regnskov og tropisk løvfældende skov, men findes også i mere bjergrige skovområder i op til 2.500 meters højde.

Næsebjørnen tilhører halvbjørnefamilien. Halvbjørnefamilien tæller 20 arter – blandt andet vaskebjørn og rød panda. Der findes to arter af næsebjørne. Næsebjørnen, der skrives om her, bliver også kaldt for ”rød næsebjørn” eller ”ringhalet næsebjørn”.

Næsebjørnen er altædende. Den æder frugter, planter, nødder, svampe, larver, æg, edderkopper, skorpioner, myrer, termitter, snegle, frøer, krybdyr, små pattedyr og ådsler.

Næsebjørnen søger føde om dagen. I udkanten af flokken holder nogle af dyrene udkig efter rovdyr. Det er gruppens vagtposter. Hvis der er fare, laver de høje lyde, så resten af flokken ved, at de skal flygte.

Du kan se næsebjørnen i dyreparker i Danmark.

Næste afsnit: Udseende

Steve Jurvetson
Næsebjørne lever i grupper
Næsebjørne lever i grupper
En unge
En unge